Skip to content

Modell får inte skadestånd för missade uppdrag

En manlig modell begär 50 000 kronor i skadestånd av staten för missade uppdrag. JK avslår hans anspråk.

Vid ett besök i föräldrarnas bostad kom mannen underfund med att post adresserad till honom själv hade skickats till föräldrarnas adress; däribland flera kravbrev varav en del gått till inkasso. Det inträffade medförde att mannen missade en läkartid och en tandläkartid - för vilken han även debiterades. Mannen gick även miste om två modelluppdrag i Istanbul, som vardera skulle ha gett 40 000 kronor.

Efter kontakt med Skatteverket visade det sig att mannens dåvarande sambo gjort en flyttanmälan för mannens räkning till dennes föräldrar, och undertecknat anmälan med sitt eget namn. JK konstaterar, i likhet med Skatteverket, att staten därigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot mannen. Men eftersom mannen inte presenterat någon utredning för att styrka sitt anspråk, avslår JK anspråket.

Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt