Skip to content

Lättare för elever att få skadestånd

Från och med årsskiftet behöver barn inte visa att de blivit utsatta för kränkningar i skolan. Enligt den nya diskrimineringslagstiftningen ska åtgärder vidtas så fort skolan fått information om att en elev känt sig kränkt.

Vid årsskiftet upphör barn- och elevskyddslagen att gälla. Reglerna om diskriminering och kränkande behandling förs in i skollagen och i den nya diskrimineringslagstiftningen. Den nya diskrimineringslagen förbjuder inte bara diskriminering, utan också uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Enligt de nya reglerna kan skolans huvudman bli skadeståndsskyldig om en elev kränkts och det visas att skolan underlåtit att utreda saken. Eleven ska då ersättas både för kränkning och för skada. Preskriptionstiden för repressalier mot elever för längs; med de nya bestämmelserna kan elever som utsatts för repressalier kräva skadestånd i upp till tio år.

Huvudmannen för skolan ska förebygga kränkningar. Varje år ska en plan med en översikt över nödvändiga åtgärder upprättas. Skolinspektionen blir tillsynsmyndighet för reglerna om kränkningar mot elever i diskrimineringslagen. Myndigheten påbörjade sitt arbete den 1 oktober i år och tog då över ansvaret för skolinspektionerna efter Skolverket.

Fredrik Olsson

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt