Skip to content

Fängelse i sex månader för två bröder i grannfejdsmålet

Två bröder döms till sex års fängelse för medhjälp till försök till mord och deras far, två systrar och en vän till familjen döms till fängelse i sex till åtta månader för skyddande av brottsling i det så kallade grannfejdsmålet. Rättens ordförande är dock skiljaktig och anser att brottet bör ogillas på grund av bristande bevisning.

Åklagaren åtalade den 73-årige pappan fadern hans tre söner, 32, 37 och 39 år gamla, för försök till mord, alternativt medhjälp till försök till mord. Två systrar och en 67-årig vän till familjen åtalades för skyddande av brottsling.

Haparanda tingsrätt dömer nu två av sönerna på 32 respektive 37 år för medhjälp till försök till mord till fängelse i sex år. Fadern, systrarna och vännen till familjen döms alla för skyddande av brottsling till fängelse i sex till åtta månader.

Den aktuella händelsen har föregåtts av en rad konflikter mellan familjer och grannar till familjen i cirka 20 års tid.

Den 47 - årige mannen hade tidigare flyttat från fastigheten på grund av de tidigare konflikterna med grannfamiljen. Han återvände till fastigheten den aktuella dagen för att se till den samt se om han kunde ta med sig några bildäck som han lämnat kvar. Han hade riggat upp en kamera för att ha som bildbevis om det skulle uppstå någon händelse. Filmen från kameran kom också att användas som bevis i tingsrätten.
Den 47-årige mannen påträffades kort efter att hand anlänt till fastigheten svårt skadad vid sin bil och av den rättsmedicinska utredningen framgår att han drabbats av svårt våld mot huvudet. Tingsrätten finner det utrett att han träffats av åtminstone sex slag med ett vasst föremål, likt en yxa och skadats livsfarligt.

Tingsrätten anser det styrkt att det är de två bröderna på 32 respektive 37 år som tillsammans aktivt deltagit i dådet och bär ansvaret. Men eftersom det inte gått att utreda vem av dem som utfört vad anser tingsrätten att de båda bör dömas för medhjälp till gärningen. Med hänsyn till våldets beskaffenhet dömer tingsrätten dem för medhjälp till mord.

Fadern, två systrar och en vän till familjen döms till fängelse i sex till åtta månader för skyddande av brottsling. De har bland annat hjälpt bröderna att snabbt ta sig från platsen och försökt ordna alibi.
Rättens ordförande är dock skiljaktig och anser att bröderna bör ogillas på grund av bristande bevisning, eftersom det inte gått att utreda i vilken mån envar av dem varit delaktiga i gärningen. Således bör resterande inte heller dömas för skyddande av brottsling.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt