Skip to content

Hovrätt: Misshandel i uppfostringssyfte är inte grov fridskränkning

En man som under flera år regelbundet slagit sina tre barn i uppfostringssyfte slipper fängelse. Enligt hovrätten för västra Sverige har gärningarna inte varit ägnade att allvarligt skada barnens självkänsla.

Tingsrätten dömde mannen till ett års fängelse för grov fridskränkning. Med ändring av tingsrättens dom rubricerar hovrätten gärningarna som misshandel och dömer mannen till villkorlig dom med samhällstjänst.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum ska nu ta ställning till om målet ska gå vidare till riksåklagaren för prövning om det bör överklagas till Högsta domstolen.

Mannen polisanmäldes av sin tidigare fru, som uppfattade att barnen visade tecken på att de inte mådde bra hos pappan. Enligt mannen är hans tidigare fru "slapphänt och tillåtande" gentemot barnen. Han uppgav i tingsrätten att relationen mellan dem varit ansträngd efter separationen, och att hon på grund av ekonomisk avundsjuka initierat och manipulerat barnen till att lämna de berättelser de gjort i videoförhören.

Mannen förnekar brott. Han uppger att han i uppfostringssyfte tagit tag i barnen och att han vid något tillfälle klappat till dem. Det har dock inte varit fråga om några slag som orsakat smärta eller rodnad. Att barnen fallit i gråt har han uppfattat som att de varit envisa och blivit upprörda för att han tillrättavisat dem.

Enligt barnen har pappan vid "massor" av tillfällen och under lång tid slagit dem med öppen hand. Tingsrätten bedömde att förhören genomförts i stort sett helt utan ledande frågor, och att barnen gett intryck av att vara genomgående försiktiga och återhållsamma i sina svar. Domstolen fann vidare att mannens inställning var påtagligt överslätande och bagatelliserande.

Mannen dömdes i tingsrätten till ett års fängelse för tre fall av grov fridskränkning. Hovrätten för Västra Sverige bedömer att gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av barnets integritet, men anser inte att de varit ägnade att allvarligt skada barnets självkänsla.

Hovrätten uttalar att domstolen i sin bedömning beaktat att det varit fråga om lindrig misshandel i uppfostringssyfte och att barnen kunnat förstå och haft möjlighet att påverka våldet. Domstolen uttalar också att det är klarlagt att mannen är "helt införstådd" med det otillåtliga i att använda våld i uppfostringssyfte och att han inte kommer att göra det fortsättningsvis.

Ett hovrättsråd och en nämndeman är skiljaktiga och anför att upprepat våld under lång tid av en förälder mot ett barn typiskt sett är en sådan kränkning som leder till att barnens självkänsla skadas allvarligt, varför mannen ska dömas för grov fridskränkning.

Mannen företräddes av advokat Eva Henrikson.

Fredrik Olsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt