Skip to content

Vittnesmål som handelsvara

Sverige och integritetsskyddet, del tre: Från och med den första november filmas samtliga förhör i tingsrätterna. På grund av risken för spridning på nätet rekommenderas åklagare nu att inte begära ut förhören. En utredning föreslår att spridning ska förbjudas. Räcker det?

- Med reformen En modernare rättegång blir Sverige sannolikt först i världen med att videodokumentera alla förhör i domstolen, sade Domstolsverkets dåvarande generaldirektör Thomas Rolén när reformen presenterades.

Försöksverksamhet med videotekniken inleddes redan i december förra året. 450 rättssalar har byggts om och utrustats med kameror, datorer och storbildsskärmare. Tanken är att vittnen och andra förhörda inte ska behöva kallas på nytt till hovrättsförhandlingarna.

”Utom all kontroll”

Den uppenbara risken för att materialet sprids på nätet har uppmärksammats på flera håll. ”När upptagningen lämnat domstolen måste den anses vara utom all kontroll”, skriver Åklagarmyndigheten i en promemoria.

Åklagarna rekommenderas att titta på bildupptagningarna i domstolens lokaler istället för att begära ut kopior av dem. Enligt riksåklagaren finns det risk för att hörda personer kommer att erbjudas betalning eller utsättas för hot för att lämna samtycke.
 
Justitiekansler Göran Lambertz varnar för att förhören kan komma att spelas upp i TV innan målet går upp i hovrätten.  Högsta domstolen uttalade nyligen i ett vägledande avgörande att det inte är lämpligt att en part får en kopia av bildupptagningen som han kan behålla, kopiera eller sprida.

Kopia ska lämnas ut till förhörspersonen själv

En man som dömts för grov mordbrand begärde att få ta del av förhören med sig själv och fyra vittnen. Göta hovrätt vägrade med hänvisning till sekretess lämna ut vittnesförhören.

Högsta domstolen uttalade i sitt avgörande från september att upptagningarna utgör sådant processmaterial som en part har en ovillkorlig rätt att ta del av. Domstolen ansåg dock inte att den rätten innebär att parten har rätt att få en kopia av upptagningen utlämnad.

HD avslog överklagandet. Sekretess gäller dock inte i förhållande till den hörde själv. Gärningsmannen fick inga kopior av vittnesförhören, förhöret med honom själv lämnades däremot ut.

Spridning kan komma att förbjudas

En utredning (SOU 2008:93, Partsinsyn och ny teknik i domstol, m.m.) föreslår nu att reglerna ändras så att utlämnanden ska kunna kombineras med förbehåll. Överträdelser ska kunna leda till böter eller fängelse i upp till ett år.
Utredaren Sigurd Heuman säger till tidningen advokaten att domstolen ”nog” inte har annat att göra än att lämna ut kopian om den som spelats in samtycker till det. Heuman framhåller att man inte ska överdriva farhågorna om att förhörspersoner hotas eller får betalt för samtycket, men utesluter heller inte att det kan komma att ske.

Videoinspelningar väcker frågor om fotoförbudet

Fotograferingsförbudet från 1948 är tänkt att fortsätta gälla som vanligt. Beslutet att införa videoupptagningar har dock gett nytt liv åt debatten om tv-sända rättegångar. Att vittnen filmas används nu som slagträ av förbudets motståndare.

I Timbro-rapporten TV-sända rättegångar – En förtroendefråga skriver Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Abrahamsson att det i praktiken blir ohållbart att försvara fotoförbudet i och med att upptagningarna lagras digitalt och kan begäras ut som en vanlig rättegångshandling.

- Var och en inser att det därefter inte dröjer länge förrän filmerna från förhören ligger ute på nätet. Detta kommer att ske så snart någon part eller annan som begärt ut filmerna har intresse av att det också läggs ut på nätet, skriver Abrahamsson.

Advokat Leif Silbersky anser att filmade förhör är ett hot mot rättssäkerheten, och kallar i SvD förslaget en ”skrivbordsprodukt av någon som inte varit ute på fältet”. Det sista är troligtvis inte sagt i debatten om En modernare rättegång.

Fredrik Olsson

Tidigare artiklar:

Del 2: Anne Ramberg: Europakonventionen räcker inte
Del 1: Därför pratar vi om signalspaning

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt