Skip to content

HD: Smygfilmning är inte ofredande

En man som med hjälp av dold utrustning spelat in och spritt material med "intimt umgänge" mellan två personer kan inte dömas för ofredande. Högsta domstolen, som uttalar att nu gällande lagstiftning inte kan tillämpas på det sätt som åklagaren gjort gällande.

Mannen installerade kamerautrustning i en lägenhet som sedan användes av kvinnan. Upptagningarna spreds sedan via e-post. Tingsrätten dömde mannen för olovlig avlyssning och förtal. Hovrätten ändrade domen så att mannen dömdes även för ofredande.

Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen. Riksåklagaren gör gällande att mannen genom installationen av de tekniska hjälpmedlen och genom att spela in materialet ofredat målsägandena.

HD uttalar att goda skäl kan anföras för att göra det aktuella förfarandet straffbart, men hänvisar till att det får anses ankomma på lagstiftaren att ta ställning till införandet av sådan kriminalisering. Domstolen finner inte att lagligt stöd föreligger för att döma mannen för ofredande.

Mannen företräddes av advokat Anders Samuelson.

Fredrik Olsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt