Skip to content

”Det är undantagen som styr världen!”

Syftet med boken ”Min syn på svensk arbetsrätt” var att samla dessa artiklar och kommentera dem, och på så vis ge läsarna min syn på den arbetsrättsliga diskursen under de senaste 30 åren; lyfta fram de diskussioner som förts, de lagar som vuxit fram, de lagförslag som skrotats och de uttryck som myntats, säger författaren Tommy Iseskog.

Boken vänder sig till studenter, personalare, chefer av alla de slag, personer som är verksamma inom fackliga organisationer med flera.

- Egentligen alla som vill få en överblick över rättspraxis – så väl ur ett historiskt perspektiv som ett dagsaktuellt – och som önskar en fördjupad förståelse för den arbetsrättsliga diskursen och dess begrepp, säger författaren till ”Min syn på svensk arbetsrätt”.

Urvalet av artiklar har gjorts från två utgångspunkter. För det första har artiklar med ett arbetsrättshistoriskt intresse tagits med i boken. I dessa artiklar kommenterar och argumenterar författaren i den arbetsrättsliga debatten. För det andra har artiklar som tar upp särskilt intressanta arbetsrättsliga problemställningar valts.

- Boken är min 200:e; bestående av mina 200 tidigare publicerade artiklar i arbetsrätt, var och en med en dagsfärsk kommentar som speglar just min syn på den svenska arbetsrätten mellan åren 1980 och 2008, säger Tommy Iseskog.

Tommy Iseskogs andra böcker uppdateras då förändringar i lagstiftningen sker; nyligen har exempelvis ”Personaljuridik” och ”Att kunna vara chef” kommit ut i nya upplagor. Två helt nya böcker är också på väg ut i hyllorna; ”Diskrimineringslagen i arbetslivet” och ”Juridisk metod tillämpad i arbetsrätten”.

Men det är inte bara i bokform läsarna kan få del av Tommy Iseskogs kunskaper i och åsikter om ämnet arbetsrätt:

- Mitt nyhetsbrev ”TIAN” är ett verktyg flertalet personalare och chefer använder sig av för att hålla sig uppdaterade inom det arbetsrättsliga fältet, säger författaren.

Kanske är det Tommy Iseskogs egna favorittes som till viss del ligger bakom de frekventa uppdateringarna:

- Det är undantagen som styr världen!

Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt