Skip to content

Är after worken avdragsgill?-Uppfinningsförmågan när det gäller att hitta nya representationsformer utvecklas ständigt. Hanteringen av utgifter för after work är nog minst sagt skiftande ute bland företagen; ballongfärder och forsränning är andra företeelser, säger Jan Antonsson, som tillsammans med Bertil Båvall skrivit boken "Representation & Sponsring" som nyligen kommit ut i en åttonde upplaga.

Det är många gånger svårt att i det konkreta fallet avgöra om en utgift är avdragsgill eller inte. Gränsdragningen mot när ett deltagande i en representation kan leda till förmånsbeskattning är också oklar. Det är också svårt att se systematiken i den praxis som utvecklas i domstolarna, säger Jan Antonsson.

- Praxis är i ständig förändring och  är  inte helt lättfångad. Sponsring är ett område där utvecklingen går fort och där diskrepansen, mellan hur näringslivet ser på avdragsfrågorna och hur rättsläget synes vara, är stor.

"Representation & Sponsring" syftar att försöka förklara och förstå den omfattande praxis som utvecklas, och därmed ge läsarna en möjlighet att kunna förutse konsekvenserna av olika handlingar. I boken görs en utförlig genomgång av reglerna med exempel och ett stort antal rättsfall:

- Det gör boken användbar för alla som kommer i kontakt med representation och sponsring. Framförallt gäller det personer ute på företag som har stora utgifter för olika events. Boken är tänkt att vara ett hjälpmedel för dessa personer att ta ställning till om man kan dra av utgiften i fråga eller inte. Det hindrar inte att de som är väl bevandrade i skattefrågor också kan ha nytta av boken.

Rättsläget när det gäller sponsring har sedan Pharmacias sponsring av Operan till stor del kommit att handla om att företagen ska kunna visa på vilka motprestationer som erhållits för de sponsringsersättningar som lämnats.

- Det är ju knappast så mycket skattejuridik utan mer bevisfrågor där det visar sig att kammarrätterna många gånger gör rena skönsmässiga bedömningar. Genom den knapphändiga lagtexten måste alla som kommer i kontakt med reglerna vara uppdaterade genom att följa utvecklingen inom rättspraxis, säger Bertil Båvall.

Lagstiftningen när det gäller representation och sponsring kan inte sägas vara särskilt generös. Avdragsrätten när det gäller den vanligaste representationsutgiften - mat - är numera endast 90 kr.

- För många företag är detta en närmast negligerbar post. Men propåerna från näringslivet att ändra sponsringsreglerna i generös riktning har hittills klingat ohörda av finansministrar, oavsett politisk kulör.

Jan Antonsson påpekar hur viktigt det är att ha tydliga regler gällande representation och sponsring ute på företagen.

- När, var hur och gentemot vem man får representera? All representation måste dokumenteras noga. När det gäller sponsring måste det av faktura eller annan handling framgå vad det är man får för de pengar som satsas; varje åtgärd måste prissättas och dokumenteras.

När det gäller resor företag gör med sina kunder är programinnehållet viktigt. Resans syfte bör dokumenteras i samband med denna eftersom Skatteverkets kontroller kommer ett antal år senare, tipsar Bertil Båvall.

I boken "Representation & Sponsring" redovisas också rättsutvecklingen det gäller mutlagstiftningen. Här har flera kända fall prövats under senare år; exempelvis landshövdingars älgjakt, kommunpolitikers Sydafrikaresor och Telias Mamma Mia-inbjudan.

Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt