Skip to content

"Upptagenhet av sex en väletablerad riskfaktor"

Före den 1 april i år bröt anstalter som inte lät sexualbrottslingar inneha pornografi mot lagen. Men leder konsumtion av pornografi verkligen till sexualbrott?

- Forskningen fram till idag visar att konsumtion av så kallad mainstreamporr i sig inte leder till sexbrott. Däremot är upptagenhet av sex en väletablerad riskfaktor för sexuella övergreppshandlingar. Denna upptagenhet leder bland annat till hög porrkonsumtion.

Det säger Niklas Långström, internationellt känd sexbrottsforskare och föreståndare för Centrum för våldsprevention vid Karolinska Institutet.

Behandling i form av kognitiv beteendeterapi och lustsänkande läkemedel minskar risken för att sexualbrottsdömda återfaller i brott. Men påverkar inte pornografi behandlingen negativt?
 
Niklas Långström menar att frågan inte kan besvaras med stark vetenskaplig underbyggnad:

- En försiktig gissning är att individer som har en hög konsumtion av porr/konsumtion av våldsporr kan vara svårare att nå i behandling på grund av att de redan från början har fler av andra riskfaktorer som sexuell upptagenhet, hypermaskulinitet, attityder som stöder sexuella övergrepp, samt avvikande sexuella intressen.

Niklas Långström medger dock att det för vissa sexbrottsdömda kan vara så att hög porrkonsumtion eller konsumtion av våldsporr skulle kunna underhålla eller förstärka sådana riskfaktorer. Och därmed försvåra möjligheterna att påverka dessa riskfaktorer i behandlingsarbete. 

Under vissa omständigheter kan därför minskad konsumtion av porr möjligen leda till lägre risk för sexualbrott hos sexbrottsdömda eller personer i riskzon:
 
- Det beror då på vilken sorts porr det rör, på vilken konsumtionsnivå man börjar, vilket syfte användningen har, och vilka övriga riskfaktorer personen har, säger Niklas Långström.

Mia Fällström på Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, HOPP, tror att konsumtion av pornografi påverkar konsumenten:

- Den som konsumerar pornografi flyttar sina gränser för vad man anser är ”normal” sexualitet. Konsumerar man exempelvis mycket pornografi kan man tycka att det är normalt och önskvärt att en ung person ställer upp på avancerat sex.

Enligt Mia Fällström hämtar många förövare inspiration från pornografi: 

- I många fall används pornografi för att den utsatte ska förstå vad förövaren önskar av denne. Pornografin blir den ”scen” eller ”rekvisita” som regisserar övergreppen, berättar hon.

När exempelvis barn figurerar i pornografiska sammanhang är själva pornografin ett övergrepp, ett sexualbrott, säger Mia Fällström. Detta kan i sin tur stimulera fler till att begå nya övergrepp.

- Om dessa övergrepp dokumenteras får du ny pornografi och så vidare. Vi tror att en minskning av tillgången på pornografi kan minska övergreppen på exempelvis barn och unga. Genom att bryta cirkeln ökar vi chanserna för att förebygga och motverka övergrepp.

HOPP anser att lagändringen är förenlig med den intagnes fri- och rättigheter, och säger att många av de organisationen arbetar med uttrycker en stor lättnad över att lagen ändrats:

- De har känt stort obehag över att förövaren kan konsumera pornografi under sin vistelse inom kriminalvården. Det kan också vara en lättnad för förövaren att tas ur sitt missbruk och börja sin resa mot en sexualitet som är ömsesidig och inte påtvingad eller köpt för någon part, avslutar Mia Fällström.

Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt