Skip to content

Svårt komma tillrätta med skattefelet

Det svenska skattefelet uppgår till cirka 133 miljarder kronor, eller omkring fem procent av bruttonationalprodukten. Nu föreslås tuffare kontroller och personalliggare i fler branscher för att minska fusket. Samtidigt varnar Skatteverket för alltför ingripande åtgärder.

Mikroföretag, företag med lönesummor under en miljon kronor, står för den i särklass största delen av skattefelet, följt av små- och medelstora företag och därefter privatpersoner och större företag. Omkring hälften av de uteblivna skatteintäkterna orsakas av svartarbete.

Ohly föreslår tuffare kontroller

Lars Ohly presenterade i sitt sommartal i Gnesta en handlingsplan som han menar ska minska skattefelet med 65 miljarder kronor på sju till åtta års sikt. Detta ska ske genom oanmälda stickprovskontroller på arbetsplatser och personalliggare i fler branscher, samt ändringar i skatteflyktslagen för att hindra att pengar flyttas utomlands.

– Staten går varje år miste om drygt 130 miljarder kronor på grund av skattefusk. Det leder till avsevärt mindre pengar som kan satsas på välfärden. För att komma till rätta med fusket och samtidigt bekämpa den sociala dumpingen som frodas i den svarta ekonomin krävs det en handlingskraft som regeringen saknar, sade Ohly.

”Det går inte att bli av med det helt”

Ohlys förhoppning är att åtgärderna ska halvera bortfallet. På Skatteverket delar man uppfattningen att trenden behöver vändas, däremot är man skeptisk till de åtgärder som skulle krävas för att komma åt fusket.

- Skattefelet är idag för stort, men det går inte att bli av med det helt. Jag tror inte att vi vill ha ett samhälle med tipstelefoner eller myndigheter som övervakar allt i minsta detalj. Dessutom orsakas bortfallet inte bara av fusk, mycket utgörs av oavsiktliga fel, säger Martin Solvinger på Skatteverket.

- Man måste också komma ihåg att de 133 miljarder skattefelet uppskattats till inte är någon exakt siffra. Dessutom är det svenska skattefelet förhållandevis litet internationellt sett, säger Martin Solvinger.

Skatteverket positivt till personalliggare

Sedan kravet på personalliggare på restauranger och hos frisörer infördes har de rapporterade lönekostnaderna ökat markant, enligt Skatteverket med 16 procent redan under de tre första månaderna.

- Vi kan se att kontroller haft effekt. Det blir en extra kostnad för alla i branschen, men syftet är att förhindra osund konkurrens och därmed göra branschen bättre, säger Martin Solvinger.

Personalliggaren ska innehålla uppgifter om verksamma personer samt tidpunkter för varje arbetspass. Skatteverket har rätt att göra kontrollbesök och ta ut avgifter om kraven inte uppfylls. Enligt Skatteverket skulle systemet kunna lämpa sig även för byggbranschen.

Utvecklingen går åt fel håll

Trots förbättringar i vissa branscher minskade inte skattefelet under förra året. Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand är pessimistisk.

- Vi har gjort ett omfattande arbete och uppnått goda resultat under 2007. Men samtidigt är jag orolig för de kommande åren. Utvecklingen när det gäller skattefelet, de internationella transaktionerna och attityderna till fusk pekar tyvärr åt fel håll, säger Mats Sjöstrand.


Fredrik Svärd
Chefredaktör

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt