Skip to content

”En polis måste alltid veta när våld är otillåtet”

- En polis behöver inte alltid veta när våld är tillåtet. Däremot måste polisen veta när våld är otillåtet. Känns det fel är det tjänstefel, säger Annika Norée, författare till läroboken ”Polisers rätt till våld”.

Svenska poliser har rätt att använda försvarligt våld för att fullgöra sina uppgifter. De har, som det heter en laga befogenhet. Dessutom har poliser samma rätt som alla andra att använda våld i nödvärn, bland annat för att försvara sig själva och för att försvara andra. I nödvärn får man till och med använda mer våld än nöden kräver bara våldet inte är uppenbart oförsvarligt.

Polisers särskilda rätt att använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd får användas först när en fredlig lösning inte är möjlig. Våldet måste dessutom alltid hålla sig inom ramen för det tillåtna; inte minst för att polisen ska kunna bibehålla allmänhetens förtroende.

- Tanken med boken ”Polisers rätt till våld” är att ge en överskådlig bild av svenska polisers rätt att använda våld mot andra människor. Boken handlar alltså inte om vilket våld poliser ska eller bör använda utan om vilket våld en polis får använda utan att samtidigt begå brott, säger författaren. 

Skälet till att Annika Norée skrev just den här boken är enkelt:

- Det finns ingen liknade bok i samma ämne. Jag har tänkt skriva denna lärobok ända sedan jag doktorerade i ämnet 2001. Tiden räckte till först nu, säger hon.

”Polisers rätt till våld” vänder sig i första hand till blivande poliser men kan vara till nytta även för andra som möter ämnet, till exempel journalister. Eftersom boken innehåller flera belysande och autentiska fall kan den också utgöra ett hjälpmedel för praktiskt verksamma poliser och jurister.

Annika Norée är juris doktor och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Hon har engagerats som sakkunnig av advokater i olika brottmål, och konsulterats av domare och åklagare i flera fall där poliser misstänkts för brott. Hon har tidigare publicerat bland annat boken ”Polisers rätt att skjuta” och avhandlingen ”Laga befogenhet: Polisens rätt att använda våld”.

Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt