Skip to content

”Äktenskapsförord” tillfredsställde Örjan Telemans behov

- Ett äktenskapsförord kan bara hävas eller ändras då parterna är överens. Det är därför mycket viktigt att parterna informeras om innebörden av alternativa lydelser och dess effekter vid exempelvis dödsfall, bodelning under pågående äktenskap och vid skilsmässa, säger Örjan Teleman, författare till boken ”Äktenskapsförord” som kommit ut i en andra upplaga.

Äktenskapsbalkens regler ger utrymme för flera varianter av äktenskapsförord. Men avtalsfriheten är alls inte obegränsad, påpekar författaren.

- Tingsrätternas registreringsförfarande innebär inte någon materiell giltighetsförklaring! Den som får i uppdrag att biträda vid upprättande av äktenskapsförord måste därför vara beredd att ägna saken erforderlig tid. I sammanhanget är det särskilt viktigt att vara noga med den juridiska terminologin och parternas syften.

Syftet med boken var att tillfredsställa författarens egna, och andras, behov av en samlad genomgång och framställning av reglerna om äktenskapsförord. Praktiskt verksamma jurister bör, för att hålla sig uppdaterade på nyheter på området, även löpande ta del av rättsutvecklingen genom att läsa nya rättsfall via nätet, via olika juridiska tidskrifter och via Svensk Familjerättspraxis med dess kommentarer och artiklar.

- Äktenskapsförord är en mycket central företeelse inom familjejuridiken - därmed behöver praktikerna ett verktyg i sitt löpande arbete. Behovet av egna studier i ämnet och den uppenbara lucka, som fanns i litteraturen gjorde att jag började skriva, säger Örjan Teleman.

Boken vänder sig till advokater, domare och andra praktiskt verksamma jurister på till exempel banker, försäkringsbolag och juridiska byråer. Den används även som kurslitteratur. Avsikten är att boken främst ska komma till användning på samma sätt som en lagkommentar; även om den inte har samma disposition.

- Från början var emellertid meningen att skriva en artikel på ett par sidor, men manuset bara växte och växte! Det är också mycket trevligt att sitta hemma och skriva i lugn och ro till skillnad från det ofta hektiska arbetet på advokatbyrån. Jag vill gärna tro att min framställning är tämligen innehållsrik – trots det relativt begränsade sidantalet – och lättillgänglig, kommenterar författaren.

Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt