Skip to content

”Frågor om rättegångshinder är ständigt aktuella”

- Det finns skäl för den som processar att alltid fokusera på rättegångshinder, vilket lätt kan glömmas bort eftersom det många gånger är fråga om saker som ligger utanför själva processföremålet, säger Robert Nordh, författare till boken ”Rättegångshinder”, den femte delen i bokserien ”Praktisk process”.

I ”Rättegångshinder” behandlas de vanligaste rättegångshindren i svensk rätt. Det är fråga om formen för talans väckande, rättens behörighet, förhållanden knutna till parterna samt omständigheter hänförliga till den sak talan rör.

Frågor om rättegångshinder är ständigt aktuella i rättegångar. Många frågor som rör rättegångshinder är beroende av utvecklingen i praxis, vilket gör att det i dessa frågor är särskilt viktigt att bevaka domstolsavgöranden, säger Roberth Nordh.

- Samtidigt ska man som part och ombud vara medveten om att ett rättegångshinder många gånger kräver parts upplysningar för att domstolen ska kunna uppmärksamma hindret.

Bokserien vänder sig främst till advokater, domare, åklagare och andra praktiskt verksamma jurister.

- Men jag har förstått att böckerna blivit ganska populära också bland studenter, trots att ”Praktisk process” inte utgör kurslitteratur.

Tidigare delar har behandlat processens ram, enskilda anspråk och tvångsmedel. Syftet med  bokserien är att i koncentrerad form beskriva olika processuella delämnen utifrån praktiska ändamålsöverväganden, säger Roberth Nordh.

- Den koncentrerade formen, uppdelningen i mindre ämnesområden och den praktiska inriktningen är, så vitt jag vet, unikt för bokserien. Böckerna mer ett komplement än konkurrent till andra verk som spänner över hela processrätten.

En tanke med detta är att omfånget av varje bok inte ska bli större än att boken kan bäras med i portföljen, säger Roberth Nordh.

- En annan tanke är att läsaren snabbt ska få ett svar på sin fråga utan att behöva läsa sida upp och ner om vad som sägs i, exempelvis, förarbeten. Men självklart ges sådana hänvisningar till den läsare som vill fördjupa sig ytterligare i en speciell fråga.

Roberth Nordh är hovrättsråd och docent i processrätt och rektor för Domarskolan.

Text: Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt