Skip to content

Arbetsförmedlingen stäms för religiös diskriminering

En muslimsk man som anvisats att söka en praktikplats vägrade av religiösa skäl att ta den intervjuande kvinnan i hand. Mannens ersättning drogs senare in med hänvisning till att han genom sitt agerande medverkat till att han inte erbjudits praktikplatsen.  Arbetsförmedlingen i Älmhult krävs nu på 160 000 kronor i skadestånd.

DO menar att det är orimligt att mannen fråntas sin försörjning på grund av sitt sätt att hälsa.

– Runt om i världen har vi olika seder och bruk när vi hälsar på varandra. När världen kommer närmare och i ett land där människor med olika bakgrund ska mötas bör vi ha en bred förståelse för detta, säger Katri Linna, Ombudsman mot etnisk diskriminering.

Mannen deltog i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd hos ett utbildningsföretag och uppbar ersättning enligt aktivitetsgarantin. När han anvisades att söka en praktikplats inom industrin hälsade han på den kvinnliga chefen med en bugning istället för att ta henne i hand. Mannen fick inte praktikplatsen, enligt bolaget på grund av brister i kompetens och erfarenhet. Arbetsförmedlingen beslutade att neka mannen fortsatta arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetsmarknadsstyrelsen fann att Arbetsförmedlingens beslut varit riktigt. DO stämmer nu Arbetsförmedlingen på 160 000 kronor.

– Det är ytterst märkligt att statliga myndigheter går in och detaljstyr människors beteenden på detta sätt och uttalar vad som är rätt och fel. Så får det inte gå till, säger Katri Linna.

Text: Fredrik Olsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt