Skip to content

”Lagstiftningen måste IT-anpassas”

Biträdande juristen Henrik Nilsson har lett en expertpanel kring IT-säkerhetsfrågor.

Henrik Nilsson är biträdande jurist på Bird & Bird. Han är sedan länge specialiserad på IT-frågot. Innan han började på byråns konkurrensrättsliga arbetsgrupp 2003 så hade han under flera år arbetat med Internet- och IT-säkerhetsfrågor på Post- och telestyrelsen.
Det senaste året har han även drivit ett IT-säkerhetsprojekt som initierats av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

- Upprinnelsen var ett seminarium om Internetfrågor som anordnades förra våren. Det ledde till projektet Internetframsyn, berättar Henrik Nilsson.

Projektet har varit uppdelat inom flera områden. Syftet har varit att identifiera frågor som är viktiga för ett väl fungerande internet och komma med förslag på hur de ska hanteras för att Sverige år 2015 ska vara en framstående internetnation.. Henrik Nilsson har lett en expertpanel som behandlat säkerhets- och juridiska frågeställningar.

- Internet ger ju upphov till många juridiska frågor. Till exempel integritetsskydd och den konkurrensrättsliga problematiken.

Panelen bestod även av bland andra Helena Andersson och Katarina Renman-Claesson, IRI Stockholms universitet, Nicklas Lundblad, Google, David Mothander, 3, och Magnus Bergström, Datainspektionen.
Gruppen har identifierat flera nyckelfrågor som man vill föra upp agendan.

Rapporten kan läsas på http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Internetframsyn/internetframsyn-sakerhetsochjuridikpanelen.pdf

- En av de mest akuta frågorna är säkerhetsaspekten, både i traditionell mening och när det till exempel gäller lagring av uppgifter. Detsamma gäller upphovsrättsfrågan. I debatten om fildelning så har fokus legat på upphovsrättsinnehavarna. Användarskyddet har hamnat i bakgrunden, många fildelare vet inte vad de får och inte får göra. 

Henrik Nilsson upplever också att integritetsskyddet blivit eftersatt.

- Lagrådets granskande funktion borde stärkas, till exempel genom förstärkning av experter från Datainspektionen, för att bedöma vad effekten av olika förslag kan bli.

Henrik Nilsson anser att lagstiftningen inom en långa rad området inte är tillräckligt anpassad till IT-samhället.

- Man måste gå igenom vilka påfrestningar regelverket utsätts för genom teknikutvecklingen. Genom tiderna har vi kontinuerligt anpassat lagstiftningen efter teknik- och marknadsutvecklingen. Nu är det dags igen.  Men lagstiftningen har redan kommit en bit på vägen, om man jämför med situationen för till exempel fem år sedan.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt