Skip to content

Fotbollspelare nekas a-kassa

En fotbollsspelare yrkar att han ska beviljas arbetslöshetsersättning. Mannen anför att hans engagemang i fotbollsföreningen inte hindrat honom från att ta ett heltidsarbete under den aktuella perioden.

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa motsätter sig ändring av beslutet och framhåller att mannen själv uppgett att han vill och kan arbeta 32 timmar per vecka, och att orsaken till att han inte ville arbeta heltid var att han spelade fotboll.

Kammarrätten hänvisar till Regeringsrättens avögrande RÅ 2007 ref 64, i vilket uttalas att den arbetslöse "skall stå till arbetsmarknadens förfogande och att det av detta följer att det inte får föreligga någon omständighet som hindrar den arbetslöse att över huvud taget utföra tillgängligt och lämpligt förvärvsarbete under tid för vilken han gör anspråk på kontant stöd under arbetslöshet".

Kammarrätten finner att mannens engagemang som fotbollspelare medfört att han inte stått till arbetsmarknadens förfogande, och att han därmed inte är berättigad till arbetslöshetsersättning. Överklagandet avslås.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt