Skip to content

”Det finns för få kvinnliga förebilder”

Vingedelägaren Maria-Pia Midenbäck Hope har blivit ambassadör för kvinnligt företagande.

Under tre år kommer regeringen att investera 100 miljoner kronor för att ”främja kvinnors företagande och öka forskningen och kunskaperna om kvinnors företagande”. Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har utsetts till nationell koordinator.

Som ett led i satsningen har man annonserat efter kvinnliga företagare som vill fungera som ”ambassadörer”. Ursprungligen hade man tänkt tillsätta runt 400.

Men på grund av det massiva intresset – dryga 1600 ansökningar – så mer än fördubblades kretsen. Tidigare i veckan offentliggjorde regeringen namnen på 880 ambassadörer.

En av dem är Maria-Pia Midenbäck Hope, delägare på Vinges stockholmskontor:

- Advokatverksamhet är en form av företagande. På de mer seniora nivåerna är ju kvinnor underrepresenterade. Ambitionen med mitt deltagande är att visa att det här yrket kan vara en fantastiskt intressant och utmanande karriärväg för kvinnor.

Maria-Pia Midenbäck Hope medger dock att den stora utmaningen inte ligger i att locka kvinnorna till advokatbyråerna, utan att få dem att stanna kvar.

- Bland nyexaminerade så anställs fler kvinnor än män. Och de stora byråerna har en ganska stor medvetenhet om att det här är en viktig fråga. Tiden får utvisa om det har genomslag.

Tidigare jobbade Maria-Pia Midenbäck Hope under flera år i London.

- Där finns en högre andel kvinnliga delägare. Jämställdhetsfrågorna följs väldigt noggrant. Jag upplever att Sverige ligger lite efter.

Hon upplever att det saknas tydliga kvinnliga förebilder på byråerna.

 Det finns få kvinnliga delägare, då behövs förebilder som kan visa att det går att kombinera jobb med familjeliv. Det är en vikig del i ambassadörskapet.

Det första året som ambassadör kommer Maria-Pia Midenbäck Hope att delta i minst två olika arrangemang.

- Tanken är att det här inte ska gå utöver det ordinarie arbetet. Jag vill delta i debatter, hålla föredrag och prata med studenter.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt