Skip to content

Så ska färre testamenten kunna smygförstöras

Claes Brandt är initiativtagare till ett nytt, centralt testamentsregister.


 

Juristen Claes Brandt startade tillsammans med affärspartnern Conny Bjärnram nyligen en tjänst att förvara och registrera testamenten. De hade tidigare identifierat en rad brister i säkerheten kring testamentshantering.

När Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh i slutet av förra året sedan efterlyste just ett centralt testamentsregister tog Claes Brandt och Conny Bjärnram det slutliga initiativet till Testamentsbanken.
- Det togs inga institutionella initiativ till ett register, det var en lucka i rättssäkerheten. Testamentsbanken är både ett register och en förvaringsplats för testamenten.
- Själva har vi ingen insyn i innehållet. Kunden förseglar själv sitt kuvert, med testamentet i, och fyller i ett formulär med uppgifter om det är ett originaltestamente.  Vi vet inte vilka mottagarna är, däremot kan vi se om testatorn vill att någon frivilligorganisation ska underrättas.

Det är enligt Claes Brandt en allmän uppfattning att det är många giltiga testamenten som i dagsläget inte kommer fram

- Mörkertalet är mycket stort vad gäller rivna testamenten. I många situationer uppstår lätt risker för att ett testamente hanteras utifrån andra önskemål än testatorns. Alla testamenten som förvaras öppet, oavsett förvaringsplats, är utsatta för vissa risker.

Claes Brandt säger att Testamentsbanken uteslutande har mötts av
positiva reaktioner från advokater, juristfirmor, banker och andra berörda aktörer.

- Många har efterlyst detta i tiotals år! För alla finns det ett
gemensamt intresse av att det tas fram gemensamma rutiner. I dag har alla
sina egna system för hur man förvarar testamenten. En del lägger dem i
skrivbordslådan, andra använder sig av bankfack.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt