Skip to content

Tonårsflickor bereds vård efter kränkningar i hemmet

Socialnämnden beslutade att omhänderta två irakiska tonårsflickor som blivit misshandlade och hotade av sina familjemedlemmar.

Nämnden gör nu gällande att de ska beredas vård enligt 1 § andra stycket och 2 § LVU och att beslutet om vård ska gälla omedelbart.

Det har framkommit att flickorna uppfostrats i en sträng hemmiljö med ett starkt hederstänkande. Båda har uppgett att de blivit slagna av olika familjemedlemmar. Socialnämnden anför att det inte är acceptabelt att uppfostra barn på det sätt som skett, och att ett återförande till familjen skulle innebära stora risker för flickornas liv, hälsa och utveckling. Familjen uppger att de inte är så strängt konservativt religiösa som gjorts gällande, samt att påståendena om det som inträffat i hemmet delvis är felaktiga. Länsrätten finner att flickorna var för sig lämnat samstämmiga uppgifter om hur de misshandlats och hotats och om hur deras livsutrymme begränsats. Domstolen avfärdar föräldrarnas uppfattning att flickorna skulle hittat på vad de berättat i syfte att slippa hjälpa till hemma. Socialnämndens yrkande om vård enligt LVU bifalles.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt