Skip to content

Urbefolkning ger unik processvana

Advokaten Camilla Wikland är specialiserad på samerätt.

Tidigare i år blev Camilla Wikland delägare på Gärde Wesslaus kontor i Göteborg. Innan dess arbetade hon på MAQS. Det var där hon, av en slump, började arbeta med samerätt. När byråns delägare Tryggve Walhin avled
2002 så fördelades hans ärenden bland medarbetarna. Vid sidan av stora internationella affärsjuridiska uppdrag så hade han haft ett mångårigt engagemang för samerna, vilket visade sig i klientstocken.

- Han hade många samebyar som klienter. Jag tyckte att det verkade vara intressant och sökte mig till de här uppdragen, berättar Camilla Wikland.

Hon ser paralleller till den traditionella affärsjuridiken.

- Samebyar är juridiska personer och renskötsel är företagsverksamhet.

Camilla Wikland började regelbundet besöka de nya klienterna.

- Jag fick vara med på kalvmärkningar, åka helikopter upp på fjällen.
Det grep tag i mig!

Efterhand tog samerätten en allt större del av hennes tid. Nyligen bytte Camilla Wikland byrå, till Gärde Wesslau, där hon är delägare och ansvarig för en särskild samerättslig arbetsgrupp. Två av de övriga juristerna är själva renskötande samer.

- Vi satsar verkligen på samerätt. Byrån inser att det finns stor potential att utnyttja det här området i goodwillsammanhang. Vi lyfter fram det i samband med olika event. Andra klienter är nyfikna. Många är faktiskt väldigt kunniga i samefrågor.

Rennäringslagen är den samerättsliga ramlagen.

- Där kodifieras samernas civila rättigheter, men också en näringsrätt om hur renskötsel ska bedrivas.

Hon arbetar framför allt med långvariga tvister mellan samer och fastighetsägare.

- De pågår ofta i upp mot tio år. Huvudförhandlingarna kan vara i sju veckor. Så de här processerna är oftast betydligt mer omfattande än vad som är det vanliga i civilrättsmål.

Ofta kretsar fallen kring samernas historiska koppling till att utnyttja markerna.

 - Rättegångarna är ofta komplexa. Renbetesrätt under vintern bygger på sedvanerätt och man sneglar på de sedan 1972 upphävda reglerna i jordabalken om urminnes hävd. Även om det är fastighetsägare som stämmer är det samebyn som har bevisbördan. Då får vi ta fram material som visar att de har funnits i området under en mycket lång tid. Bevisningen sträcker sig hundratals år bakåt i tiden. Ibland går vi så långt tillbaka som till 1700-talet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt