Skip to content

Standard & Poors vill registrera brottsuppgifter om anställda

Det amerikanska bolaget ansökte om tillstånd att registrera uppgifter om brott som anställda begått i Sverige de senaste tio åren. Datainspektionen avslår ansökan och uttalar att skäl inte föreligger för undantag från huvudregeln att inga andra än myndigheter får behandla uppgifter om brott.

Enligt Standard & Poors kräver en amerikansk myndighet att bolaget registrerar sig hos myndigheten, och att en förutsättning för registrering är att bolaget uppger information om anställda som dömts till mer än ett års fängelse. Uppgifterna skulle enligt bolaget lagras både hos moderbolaget i USA och hos det svenska bolaget. Datainspektionen avslår ansökan.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt