Skip to content

Juristpresident med global expansionsplan

Svenske Pär Remnelid är president för den internationella jurist-
organisationen Aija.

Association Internationale des Jeunes Avocats, Aija, har omkring 3000 medlemmar i mer än 80 länder över hela världen. Huvuddelen av dem är advokater, biträdande jurister och bolagsjurister baserade i Europa.

- Det var här som organisationen grundades så det är naturligt att vi är starkast här. Men vårt strategiska mål är att växa över hela världen och framför allt i Nordamerika, säger Pär Remnelid.

Han är delägare på Vinge i Malmö, specialiserad på bland annat konkurrensrätt. Just nu är han även Aijas verksamme president.

- Åtagandet är på tre år, först är man tillträdande president, sedan verksam president och slutligen sitter man ett år även som avgående president. Det är ett bra sätt att skapa kontinuitet i verksamheten.

Som president leder han styrelsearbetet, ansvarar för organisationen, dess verksamhet och personal. På kansliet i Bryssel finns tre anställda.
Pär Remnelid gick med i organisationen när han under 1990-talet jobbade på Vinges kontor i Bryssel.  

- Det är en väldigt öppen förening och ingen klubb för inbördes beundran. Vi delar med oss av våra yrkeskunskaper på ett väldigt öppet sätt.
Som aktiv medlem i Aija får man inte vara äldre än 45 år, även om somliga fortsätter att betala in medlemsavgiften även sedan de har blivit ”för gamla”.

- Genom åldersgränsen så är det möjligt för yngre jurister att snabbt kunna få positioner i organisationen. Ett syfte med Aija är att jurister från olika länder ska kunna utbyta erfarenheter med varandra och bygga nätverk.

Pär Remnelid säger att han vid ett flera tillfällen haft nytta av de kontakter han skaffat sig genom organisationen.

- Jag har fått många nya uppdrag. På Vinge är det naturligtvis viktigt med ett bra nätverk och det här är ett bra komplement till de traditionella klientkontakterna.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt