Skip to content

Oklara följder av datorpatent

Sanna Wolk, juris doktor vid Stockholms universitet, forskar om patent – och upphovsrättsskydd för datorprogram.

 

Sanna Wolk, juris doktor vid Stockholms universitet, har fått 1,7 miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond för att forska i ämnet. Utgångspunkten är vilka följder det starkare legala patentskyddet kring datorprogram får för näringslivets investeringsvilja.


Med ett patent ökar upphovsmannens kontroll över sin uppfinning, det blir svårare för konkurrenterna att utveckla liknande produkter.


Bland ekonomer finns teorier om att detta är samhällsekonomiskt gynnsamt: ett starkt skydd kan göra det intressantare för investerare att satsa i samband med utvecklingsarbetet, riskerna blir mindre.


Kritiker till den här teorin menar att upphovsrättsskydd är tillräckligt, om  konkurrande produkter saknas så minskar på sikt utbudet för konsumenterna.
I sin forskning kommer Sanna Wolk att ta reda på de ekonomiska konsekvenserna av patent respektive upphovsrättsskydd.


-  Tidigare har man antingen forskat kring datorprogram som uppfinning eller tittat på upphovsrättsskyddet.  Men man har inte sett hur de kompletterar – eller inte kompletterar -  varandra. Det är det helhetsgreppet som jag tar nu, säger hon.


Arbetet kommer att pågå i tre år – till att börja med.


- Jag koncentrerar mig på europeiska patent under den här tiden. Det behövs tre år för att djupdykningar och analyser som behövs i ämnet.


- Sedan får vi se om jag sedan fortsätter med att studera den amerikanska marknaden.


Sanna Wolks doktorsavhandling ”Arbetstagares immaterialrätter” presenterades för ett år sedan.


- Arbetstagare har rätt till skälig ersättning om deras arbete klassas som uppfinning, det har de inte med enbart upphovsrättsligt skydd.


I avhandlingen visar hon att arbetstagarna blivit mer immaterialrättsligt medvetna och att fler fall avgörs i domstol.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt