Skip to content

"Domstolarna måste bli bättre på IT"

Chatrine Rudström, kammaråklagare specialiserad på IT-brott,  anser att domstolarna inte har tillräcklig kompetens för att hantera IT-relaterade mål.

Mängden IT-relaterade brott ökar stadigt. Till exempel har antalet polisanmälda dataintrång ökat med 228 procent sedan 2000, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.
Samtidigt blir internet och mobiltelefoner vanliga arbetsredskap inom mycket annan brottslighet, till exempel bedrägerier.  Som en följd av utvecklingen ökar naturligtvis även de tekniska inslagen i domstolarna.
Sedan flera år tillbaka är Chatrine Rudström specialiserad på it-relaterad brottslighet. Hon har drivit flera uppmärksammade mål med IT-anknytning. Till exempel åtalen mot en 18-årig uppsalahacker, som för några veckor sedan dömdes för dataintrång hos universiteten i Uppsala, Umeå och Linköping. 
Chatrine Rudström upplever att IT-kunskaperna är alldeles för låga i domstolarna.
- Det gäller både domare, åklagare och advokater. Eftersom ny teknik och digital bevisning blir viktigare för oss så borde en grundläggande IT-kompetens ingå i utbildningen för de här tre grupperna, tycker hon.
Då kunskaperna skiljer sig kraftigt åt upplever hon att ett stort mått pedagogik är nödvändigt vid framställningarna.
- Man bör till exempel kunna kräva av domstolarna att de vet vad en IP-adress är, säger Chatrine Rudström.
Själv sökte hon en intern utbildning på området innan hon sedan fick sin nuvarande tjänst. Runt om i landet finns ett antal liknande tjänster.
- Och inom åklagarmyndigheten så bedriver vi intern utbildningsverksamhet. Vi vet att det finns ett intresse för de här frågorna.

Fotnot
IP-adress är en dators unika identifieringsnummer på ett nätverk, till exempel på internet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt