Skip to content

525 liter öl överstiger inte gränsen för privat bruk

En man som dömts för alkoholsmuggling frias av en enig hovrätt. Domstolen godtar mannens förklaring att alkoholen inhandlats för en kommande femtioårsfest.

Mannen har uppgett att han endast är ansvarig för cirka hälften av den beslagtagna alkoholen, och att den varit avsedd för en femtioårsfest och därmed för privat bruk. Mannens andel av alkoholen uppgår totalt till 10, liter sprit, 90 liter vin och 525 liter öl. Hovrätten konstaterar att uppgiften om den mängd mannen haft att svara för framkommit redan vid införseln. Domstolen finner inte att påståendena motbevisats. Med hänvisning till HD-praxis och det så kallade cirkulationsdirektivet 92/12/EEG finner rätten att en helhetsbedömning ska göras och att det aktuella beslaget inte markant överstiger de rekommenderade nivåerna för privat bruk. Hovrätten ogillar därmed åtalet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt