Skip to content

”Stödbevisning krävs i sexbrottsmål”

Överåklagare Lisbeth Johansson har gjort en sammanställning av domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottsmål.Lisbeth Johansson är chef för åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg. Tidigare i höst presenterade hon en intern PM med syfte att förbättra myndighetens rutiner i samband med sexualbrottsutredningar.
- Utredningen är avsedd för åklagarmyndighetens personal över hela landet. Men vi har även valt att offentliggöra den. Till exempel kan man ladda ner den på vår hemsida.
I rapporten diskuteras bland annat vilka faktorer som har betydelse för att anmälningar ska leda till åtal.
Arbetet initierades med anledning av den nya sexualbrottslagen.
- Mig veterligt så har det inte gjorts någon sammanställning av åtal för sexualbrott i så här stor omfattning tidigare, konstaterar Lisbeth Johansson.
En tydlig linje är att offrets uppgifter sällan räcker till en fällande dom.
- Det måste finnas stödbevisning som styrker målsägandens berättelse.
I processen mot de så kallade Stureplansprofilerna har målsäganden fått svara på frågor om sina tidigare sexuella erfarenheter. Lisbeth Johansson säger att den typen av frågeställningar i vissa fall kan vara motiverade.
- Ibland kan det vara relevant. Men när det handlar om vad målsäganden gjort tidigare, med helt andra personer så saknar det bäring. Då borde den typen av frågor inte få ställas. Syftet är naturligtvis att smutskasta målsäganden.
Som chefsåklagare i Linköping uppmärksammades Lisbeth Johansson i samband med rättegången kring polismorden i Malexander. Sedan snart två år tillbaka är hon verksam i Göteborg. Bland utvecklingscentrums arbetsuppgifter ingår att driva metodutveckling kring utredningar av våld- och sexbrott.
- Och kriminaltekniska frågor spelar naturligtvis stor rollför att kunna bevisa brott, det är ett område som vi jobbar mycket med. Det är viktigt att vi åklagare hänger med inom utvecklingen av DNA-analys och andra kriminaltekniska frågor.

Läs rapporten hos åklagarmyndigheten

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt