Skip to content

Begränsning av skattemässiga avdrag är ett hinder mot etableringsfriheten

Begränsning av skattemässiga avdrag för räntor på lån från moderbolag utanför medlemsstaten är ett hinder mot etableringsfriheten, anser EG-domstolen.
EG-domstolen konstaterar att det föreligger hinder för nationell lagstiftning som begränsar möjligheten för ett i landet hemmahörande bolag att skattemässigt göra avdrag för räntor på lån som beviljats av ett moderbolag hemmahörande i en annan medlemsstat medan någon sådan begränsning inte gäller för ett i landet hemmahörande bolag som har lånat medel från ett annat i landet hemmahörande bolag.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt