Skip to content

Förberedelse till mord inte kränkande för det tilltänkta mordoffret

Tingsrätten ansåg att skadestånd skulle utgå till målsäganden trots att aldrig förelegat någon risk för hans liv eller hälsa. Hovrätten ogillar skadeståndstalan.

Tingsrätten hade dömt en ung man för förberedelse till mord och förpliktat honom att utge skadestånd för kränkning samt sveda och värk med totalt 21 00 kronor till målsäganden. Den unge mannen hade beväpnad med en hammare åkt till en plats där han trott att målsäganden bott med avsikt att döda. Målsäganden hade för tillfället inte bott på den aktuella platsen. När målsäganden av polisen fått vetskap om den unge mannens planer var den unge mannen redan omhändertagen.

Den unge mannen överklagar skadeståndsdelen och yrkar att skadestånd inte skall utgå eftersom kränkningen inte varit så allvarlig att skadestånd kunde utgå, målsäganden hade aldrig träffat honom. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och ogillar skadeståndstalan. Det finns ingen grund för varken kränkningsersättning eller ersättning för sveda och värk. Det har aldrig förelegat någon konkret fara för målsägandens liv eller hälsa genom den unge mannens agerande och kränkningsersättning kan därför inte utgå. För att ersättning för sveda och verk skall kunna utgå för personskada måste en påvisbar medicinsk effekt föreligga. Det är inte tillräckligt med allmänna känsloyttringar som vrede, rädsla oro eller sorg som normalt upplevs i samband en skadegörande handling.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt