Skip to content

”Återkom till hösten”, sa tingsrätten när kvinna ville ta del av en akt

JO-kritik: I april förra året begärde en kvinna ut ljudupptagningar från tingsrätten men fick då besked om att hon kunde återkomma ”till hösten” på grund av att arkivet var nedpackat i flyttkartonger.

När JO utredde ärendet visade det sig att tingsrätten hade genomgått ett större ombyggnation och att akterna var nedpackade i flyttkartoner. De var mycket svårtillgängliga och det krävdes stora resurser för att ta fram en enskild akt.

I enlighet med instruktioner från tingsrättens lagman Christel Lundmark ombads samtliga personer som ville ta del av allmänna handlingar i fysisk form att återkomma efter augusti 2011. Lagmannen hade dock också förklarat att om situationen ställdes på sin spets skulle en flyttfirma anlitas för att ta fram akten.

Lagmannen Christel Lundmark har i ett mail till kanslipersonalen skrivit:

"Arkivhandlingarna i källaren har flyttats till kartonger på grund av ombyggnationerna. Detta innebär att det i vart fall fram till och med juni månad är mycket begränsad (om alls någon) åtkomst till just detta arkivbestånd. Ni som får beställningar från detta arkiv bör fråga sökanden om det är möjligt att återkomma med en förnyad begäran. Om sökanden inte accepterar detta bör information lämnas om att expedieringen kan komma att ta tid."

Lagmannen har härefter förtydligat instruktionen med att domstolen har en plikt att lämna ut allmänna handlingar skyndsamt.

JO skriver i sitt beslut:

” Tingsrättens handläggningsrutin var således att försöka få personer som begärde ut allmänna handlingar att återta begäran och återkomma vid ett senare tillfälle. Den rutinen strider mot den grundlagsfästa rätten att skyndsamt få ta del av allmänna handlingar… Det kan inte godtas att en domstol bygger om sitt arkiv så att allmänna och offentliga handlingar under en tid i princip blir oåtkomliga.”

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt