Skip to content

"Pensionärsjävlar" väcker anstöt - får inte varumärkesregistreras

Kanal 5, numera SBS TV, fick avslag hos både Patent- och registreringsverket och Patentbesvärsrätten när de försökte registrera varumärket "Pensionärsjävlar".

Dåvarande Kanal 5 ansökte om att få registrera varumärket Pensionärsjävlar men fick av Patent- och registreringsverket, PRV, besked att det inte var möjligt eftersom att syftet med märket är att väcka förargelse.

Kanal 5 hävdade att Pensionärsjävlar är ett humorprogram, vars titel inte på något sätt har som syfte att väcka anstöt bland allmänheten eller gentemot pensionärer. De menar att namnet anspelar på att "pensionärer inte alltid är så beskedliga som man vanligtvis uppfattar dem".

PRV avslog ansökan eftersom att det sökta namnet anses bestå av en naturlig ordsammansättning som framstår som ett negativt värdeladdat uttalande som riktar sig mot en hel samhällsgrupp.

PRV konstaterade att namnet anses strida mot allmän ordning och syftet verkar vara att väcka förargelse. Patentbesvärsrätten avslår nu ett överklagande. Precis som PRV finner rätten att "Pensionärsjävlar" väcker anstöt.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt